Prohlášení o přístupnosti

Mateřská škola Beroun, Tovární 44

příspěvková organizace, se sídlem Tovární 44, 26601 Beroun,

se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.  Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky (https://www.mstovarni.cz/)

 

Stav souladu:

Tento web byl navržen tak, aby byl plně přístupný a použitelný podle doporučení Web Content Accessibility Guidelines (WCAG v2.0). Tento web využívá standardy HTML 5. Grafická podoba je dána užitím obrázků a kaskádových stylů CSS , které odpovídají specifikaci podle konsorcia W3C. 

 

Formáty souborů:

Na našich webových stránkách k náhlédnutí a ke stažení soubory ve formátech PDF, XLS(X), DOC(X).
K prohlížení těchto dokumentů, je možné si zdarma stáhnout tyto prohlížeče:

pro formát PDF: Adobe Reader

pro formát DOC(X): online prohlížeč Word pro web

pro formát XLS(X): online prohlížeč Excel pro web

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti:

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 01.03.2022. Prohlášení bylo revidováno dne 01.03.2022.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Toto prohlášení bylo vypracováno vlastním posouzením, provedeným subjektem veřejného sektoru.

 

Kontakt na správce obsahu:

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Naleznete-li na našich stránkách cokoliv, co podle Vás neodpovídá požadavkům přístupnosti, neváhejte nám tyto poznatky nahlásit, abychom mohli tyto nedostatky odstranit.

Patrik Schüler
V Rovinách I. 68
267 05 Nižbor
tel.: 777 879 853
e-mail: patrik.schuler@seznam.cz

 

Postupy pro prosazování práva:

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz

Script logo Script logo