O nás

Mateřská škola Beroun, Tovární 44, příspěvková organizace

 

Motto:

"Všechno, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce"

Robert Fulghum

 

Naše škola je v centru města, poblíž lesoparku Městská hora. Škola je pětitřídní s celodenním provozem. Třídy jsou heterogenní. Kapacita školy je 90 dětí.

Škola je umístěna ve dvou pavilonech. Její součástí je školní jídelna, prádelna, 3 zahrady se vzrostlou zelení a rozmanitými herními prvky, vlastní dopravní hřiště.

Jsme školou rodinného typu, což vychází z prostorových podmínek, obsahu i organizace naší výchovně-vzdělávací práce. V mnoha bodech splňujeme podmínky zdravého životního stylu a jsme otevřeni veřejnosti. Náš pedagogický sbor = tým. 

 

Školní vzdělávací program "CESTY"

Motto: "Děti jsou hosté, kteří se ptají na cestu".................pákistánské přísloví

Integrované bloky programu:

  • CESTY za štěstím
  • CESTY za přátelstvím
  • CESTY za poznáním

Projekt na školní rok 2023-2024...."JAK PLYNE ČAS"

 

CÍLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:

  1. Podporovat poznávání nejbližšího prostředí a sama sebe, identifikaci vlastních pocitů a utváření daných vztahů, jako základ pro bezkonfliktní komunikaci v sociální skupině.

  2. Prostřednictvím prožívání slavností, účastí na představeních a vlastní tvorbou v rozsahu dětských možností, přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot a tradic jazyka.

  3. Podporovat poznávání neznámého a přispět tím k chápání okolního světa. Vychovávat ke zdravému životnímu stylu.

 

VIZE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Mateřská škola dětem předškolního věku doplňuje rodinnou výchovu a předkládá vhodné vzdělávací prostředí. Již v předškolním věku vytváříme základy klíčových kompetencí (předpoklad pro své celoživotní vzdělávání).

 

 

Script logo Script logo