Logopedie

Logopedická péče v MŠ Tovární Beroun

Informace pro rodiče:

Logopedická péče probíhá pod vedením logopedické asistentky Bc. Michaely Červenkové, která absolvovala studium zaměřené na speciální pedagogiku předškolního věku na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Koná se pravidelně v pondělí a 1x14 dní ve čtvrtek od 8:00 do 12:30.

  • Rozpis dětí na jednotlivé termíny bude vyvěšený na nástěnce v MŠ.
  • Dítě může být na logopedii samo (v rámci docházky do MŠ), nebo u ní může být přítomný rodič dítěte, pokud si to přeje.

 Logopedie zahrnuje:

  • procvičování a rozšiřování slovní zásoby
  • sluchová a dechová cvičení
  • nápravu výslovnosti hlásek
  • fixaci a automatizaci správně nacvičené artikulace

Cena jednoho sezení je 270 Kč,- a trvá 20-30 minut (tato platba je v rámci hospodářské  činnosti školy). 

Děti budou potřebovat:

  • sešit pro zápis cvičení k domácí práci a desky na nakopírované obrázky a cvičení (vše podepsané).

Aby měla docházka na logopedii dobré výsledky, je nutné doporučená cvičení vykonávat alespoň jednou denně po dobu 5-10 minut.

Bližší informace na vyslovujispravne@gmail.com

Těším se na spolupráci,

Míša Červenková

 

 

 

Script logo Script logo