MATEŘSKÁ ŠKOLA TOVÁRNÍ BEROUN

Aktuálně  O škole  Úřední deska  Foto  Akce  Třídy  Časopis  Ekoškola  Jídelníček

foto budovy mš

O škole

Mateřská škola Beroun, Tovární 44, příspěvková organizace

Motto Robert Fulghum:
"Všechno, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce"
Zřizovatelem je Městský úřad v Berouně.
Školka je pětitřídní s celodenním provozem, třídy jsou heterogenní. Kapacita školy je 90 dětí (20,19,18,18,15 dětí).
Součástí školy je i školní jídelna, prádelna, 3 zahrady se vzrostlou zelení a rozmanitými herními prvky a vlastní dopravní hřiště. Škola je umístěna ve dvou pavilonech. Naše škola je školou rodinného typu, což vychází z prostorových podmínek, obsahu i organizace naší výchovné práce. V mnoha bodech splňuje podmínky zdravého životního stylu. Je otevřená veřejnosti. Pedagogický sbor = tým. Školka se nachází v centru města, poblíž lesoparku Městská hora...(PLÁNEK- MAPA)
Ředitelka mateřské školy se jmenuje Hana Štětková.

Platby v mateřské škole

Úplata za vzdělávání "školné" činí  600,-Kč/měsíc. Příspěvek se platí 10 měsíců z roku a poměrná část za měsíce červenec a srpen. Vybírá se společně se stravným (platným od 1.9.2021) -   41,-Kč/den (děti 3-6 let) - 46,-Kč/den (7 leté děti)

Poradenské pracoviště

SLUŽBA PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ VE ŠKOLCE -v naší školce Mgr. M.Sklenářová

Logopedie

INDIVIDUÁLNÍ LOGOPEDIE s logopedickou asistentkou p. Hirnerovou. Do péče se mohou děti zařadit i v průběhu roku. Sledujte rozpis dětí na logopedii na hlavní nástěnce.

Školní vzdělávací program "CESTY"

Motto: "Děti jsou hosté, kteří se ptají na cestu".................pákistánské přísloví
Integrované bloky programu: CESTY za štěstím,CESTY za přátelstvím, CESTY za poznáním

Projekt na školní rok 2021-2022..."NA VĚTRNÝCH CESTÁCH"

CÍLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
  1. podporovat poznávání nejbližšího prostředí a sama sebe, identifikaci vlastních pocitů a utváření daných    vztahů, jako základ pro bezkonfliktní komunikaci v sociální skupině

  2.  prostřednictvím prožívání slavností, účastí na představeních a vlastní tvorbou v rozsahu dětských možností, přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot a tradic jazyka

  3. podporovat poznávání neznámého a přispět tím k chápání okolního světa.Vychovávat ke zdravému životnímu stylu.

VIZE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Mateřská škola dětem předškolního věku doplňuje rodinnou výchovu a předkládá vhodné vzdělávací prostředí. Již v předškolním věku vytváříme základy klíčových kompetencí (předpoklad pro své celoživotní vzdělávání).

Školní vzdělávací program "CESTY" nás vede k vytvoření zdravého, bezpečného, podnětného, zábavného a spolupracujícího prostředí, které je základem pro hledání vlastní cesty poznání.

Školní vzdělávací program "CESTY" již tradičně doplňují roční programy vždy s jinou tematikou, která rozvíjí a prolíná základní obsah tohoto dokumentu.

Čteme dětem

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM - naše školka byla zařazena v r. 2011 do seznamu zapojených školek v tomto projektu.
odkaz na stránky Celé česko čte dětem  (klikněte na logo)

zpět na úvodní stranunahoru