Právě jste návštěvník
"Motto" Robert Fulghum
"Všechno, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce"
Počasí ...Zprávičky...Akce září...
Žádost sdružení Tereza-Dotazník Ekoškolky-čtěte v odd.Motýlek
Máte předškoláka?-pozvánka na besedu

Zájemci o členství v Ekotýmu školky, ať se přihlásí u školní koordinátorky EVVO p. uč. Mužíkové. Chceme vykročit k prvnímu kroku za získáním titulu.
SLUŽBA PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ VE ŠKOLCE

JÍDELNÍČEK
26.9. - 30.9. 2016

Aktualizace  dne:
24. září 2016